fishdog.net

Family-friendly apps for iPad, iPhone, Mac and Android

ABSTRACTS (iOS)
BAKER’S GAME (iOS)
CHECKERS (iOS)
CUTTHROAT PINOCHLE (iOS)
FREECELL (iOS)
HEARTS (iOS)
JIGSAWS (iOS)
KINGS IN THE CORNERS (iOS)
KLONDIKE (iOS)
LANDSCAPES (iOS)
MINESWEEPER (iOS)
PINOCHLE (iOS)
PONY PUZZLES (iOS)
PYRAMID (iOS)
SEAHAVEN TOWERS (iOS)
SPADES (iOS)

Appen skickar ingen information om användaren till utvecklaren. I Om-rutan finns det tryckbara länkar för att skicka buggrapporter eller förslag till utvecklaren. Genom att trycka på länkarna öppnas ett e-postfönster som kan innehålla information om användarens enhet och app-inställningar. Utvecklaren använder endast enhetens data och app-inställningar för att leta reda på buggar. Utvecklaren kommer ibland svara på användares e-post för att hjälpa till att leta reda på buggar eller fråga om användaren vill prova en betaversion. Användarens e-postadress läggs aldrig till i en e-postlista och ges aldrig ut till ett annat företag eller individ. Ingenting om användarens enhet är känd för utvecklaren om inte användaren delar kraschdata med Apple eller om användaren kontaktar utvecklaren. Appen innehåller reklam som, om den klickas på, kan ta användaren till en webbplats eller utföra någon annan aktivitet. Google AdMob kan använda din plats eller någon annan aktivitet för att välja annonser som du är mer benägen att reagera på.

CHECKERS GOLD (iOS)
CUTTHROAT PINOCHLE (macOS)
CUTTHROAT PINOCHLE GOLD (iOS)
FREECELL (macOS)
FREECELL GOLD (iOS)
HEARTS (macOS)
HEARTS GOLD (iOS)
KINGS IN THE CORNERS (macOS)
KINGS IN THE CORNERS GOLD (iOS)
KLONDIKE GOLD (iOS)
PINOCHLE (macOS)
PINOCHLE GOLD (iOS)
PINOCHLE PLUS (iOS)
PYRAMID GOLD (iOS)
SEAHAVEN TOWERS GOLD (iOS)
SPADES (macOS)
SPADES GOLD (iOS)

Appen skickar ingen information om användaren till utvecklaren. Ingenting om användarens enhet är känd för utvecklaren om inte användaren delar kraschdata med Apple eller om användaren kontaktar utvecklaren. Utvecklaren kommer ibland svara på användares e-post för att hjälpa till att leta reda på buggar eller fråga om användaren vill prova en betaversion. Användarens e-postadress läggs aldrig till i en e-postlista och ges aldrig ut till ett annat företag eller individ. Appen innehåller ingen reklam.

CUTTHROAT PINOCHLE LITE (macOS)
HEARTS LITE (macOS)
PINOCHLE LITE (macOS)
SPADES LITE (macOS)

Appen skickar ingen information om användaren till utvecklaren. Ingenting om användarens enhet är känd för utvecklaren om inte användaren delar kraschdata med Apple eller om användaren kontaktar utvecklaren. Utvecklaren kommer ibland svara på användares e-post för att hjälpa till att leta reda på buggar eller fråga om användaren vill prova en betaversion. Användarens e-postadress läggs aldrig till i en e-postlista och ges aldrig ut till ett annat företag eller individ.

GRAFRITNING

Appen skickar ingen information om användaren till utvecklaren. Utvecklarens e-postadress är synlig i Om-rutan, men det finns inga tryckbara länkar för att öppna ett e-postfönster. Utvecklaren kommer ibland svara på användares e-post för att hjälpa till att leta reda på buggar eller fråga om användaren vill prova en betaversion. Användarens e-postadress läggs aldrig till i en e-postlista och ges aldrig ut till ett annat företag eller individ. Ingenting om användarens enhet är känd för utvecklaren om inte användaren delar kraschdata med Apple eller om användaren kontaktar utvecklaren. Appen innehåller ingen reklam.